Hulp nodig met je belastingbrief?

De federale overheidsdienst Financiën helpt je graag met het invullen van je belastingbrief. Je kan daarvoor elke dag van 9 tot 12 uur terecht bij het belastingkantoor in de Belgiëlaan 31 in Herentals. Je aangifte wordt er onmiddellijk via Tax-on-web ingevuld. De FOD Financiën heeft zitdagen in het gemeentehuis op dinsdag 26 mei en dinsdag 9 juni.

Ook ACW Westerlo organiseert de volgende weken in elk dorp zitdagen voor alle inwoners van Westerlo om je te helpen met het invullen van je belastingaangifte. Breng alle documenten mee die kunnen helpen bij het invullen van je aangifte zoals alle inkomstenfiches van 2014, betalingsbewijzen van kinderopvang en het bewijs van pensioensparen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden laten

het best hun partner op voorhand de aangifte ondertekenen. Ook je aanslagbiljet van vorig jaar is een nuttig hulpmiddel. Je kan de aangifte ook elektronisch invullen op www.taxonweb.be. Wie al geregistreerd was, kan de toegangscode van vorig jaar opnieuw gebruiken.

 

Zitdagen invullen belastingaangifte

vrijdag 22 mei*  18.30 tot 21 uur  ACW  
Ontmoetingscentrum
Smissenhoekstraat 11 Zoerle-Parwijs
      
 
dinsdag 26 mei  
9 tot 12.30 uur
13 tot 14 uur
 
FOD Financiën 
Gemeentehuis
Boerenkrijglaan 61 Westerlo
  
 
 
  
 
zaterdag 30 mei* 8.30 tot 11.30 uur  ACW  
Gildenhuis
Sint-Lambertusstraat 39 Westerlo
      
 
vrijdag 5 juni* 18.30 tot 21 uur ACW  Tongelhof
de Trannoyplein 5 Tongerlo
       
dinsdag 9 juni  
9 tot 12.30 uur
13 tot 14 uur
 
FOD Financiën 
Gemeentehuis
Boerenkrijglaan 61 Westerlo
  
 
 
  
 
vrijdag 12 juni*  18.30 tot 21 uur ACW 
Polyvalente zaal
Stijn Streuvelsstraat 9 Voortkapel
      
 
zaterdag 20 juni*  8.30 tot 11.30 uur  ACW 
De Biehal
Sint-Michielsstraat 8 Oevel

  • *Opgelet! De zitdagen georganiseerd door het ACW zijn enkel voor inwoners van Westerlo
  • De ACW-zitdag op 22 mei vindt plaats in de Smissenhoekstraat (en dus niet in de Spikdorenveld zoals foutief staat in de Westel Info van mei).

Meer info

contactcenter FOD Financiën 02 572 57 57
www.taxonweb.be of www.belgium.be