13 jaar Jake's Place van 15 tot 18 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 augustus 2019 toelating gegeven aan (*) om elektronisch versterkte muziek te spelen in café Jake's Place, Boskant 10, 2260 Westerlo tijdens het evenement 13 jaar Jake's Place op vrijdag 16 augustus 2018 van 16 tot 1 uur (op 17 augustus) binnen in het café, op zaterdag 17 augustus 2019 van 16 tot 3 uur (op 18 augustus) en op zondag 18 augustus 2019 van 16 tot 23 uur buiten op de parking, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis, §1, 1°, 2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

De burgemeester heeft op 15 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, de toelating gegeven aan (*) voor de organisatie van 13 jaar Jake's Place in de Boskant 10 in Westerlo op vrijdag 16 augustus 2019 (dj in het café), op zaterdag 17 augustus 2019 (liveoptredens) en op zondag 18 augustus 2019 (familiedag met optreden). De toelating is van toepassing voor:

  • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  • het verlengen van het sluitingsuur op 17 augustus 2019 van 16u tot 3 uur (op 18 augustus 2019) (art. 49 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Zie ook