22 jaar Dobbeldoes op zondag 14 juli 2019

 

Op 4 juli 2019 keurde de burgemeester de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de festiviteiten naar aanleiding van 22 jaar Dobbeldoes in Loofven in Oevel op zondag 14 juli 2019 goed.

Van zondag 14 juli 2019 om 12 uur tot maandag 15 juli 2019 om 3 uur wordt het gedeelte van Loofven, meer bepaald de eerste 30 meter vertrekkende vanuit de richting Lindenstraat, volledig afgesloten voor alle voertuigenverkeer, uitgezonderd voor voertuigen van hulpdiensten. In dit weggedeelte van Loofven zal tijdens bovenvermelde tijdstippen eveneens parkeerverbod ingevoerd worden.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

Zie ook