25 jaar RTV op zaterdag 2 maart 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 februari 2019 toelating gegeven aan (*) van RTV vzw om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens een privéfeest in een tent achter de gebouwen van RTV, Lossing 16 in Westerlo, op zaterdag 2 maart 2019 van 13 tot 19 uur, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min  kleiner is dan of gelijk is aan 95 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2° en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

 

Zie ook

Meer info