75 jaar bevrijding Westerlo op woensdag 4 september 2019

 

De burgemeester heeft op 30 augustus onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd.

Op woensdag 4 september 2019 tussen 12 en 17 uur wordt een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd op de volgende locaties:

  • Kasteelpark, ter hoogte van het zwembad en aan de voorzijde van het gemeentehuis
  • Nieuwstraat, op de parkeerplaatsen ter hoogte van het monument
  • Grote Markt, op de parkeerplaatsen ter hoogte van het monument

Op woensdag 4 september 2019 tussen 12 en 22 uur wordt een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd op de parkeerplaatsen in de Sint-Lambertusstraat in de omgeving van het gebouw dienst Toerisme.

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op 30 augustus 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf 2 september 2019.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 augustus 2019 de Centrale Raad van Vaderlandslievende Verenigingen toelating gegeven om elektronisch versterkte muziek te spelen in openlucht aan de oude dekenij, Sint-Lambertusstraat 4, 2260 Westerlo, tijdens het herdenkingsfeest 75 jaar bevrijding op woensdag 4 september 2019 van 18 uur tot 20 uur, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq, 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis,§1,1°,2°en 3° van vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 25 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan de Centrale Raad voor vaderlandslievende verenigingen voor de organisatie van de herdenking 75 jaar bevrijding Westerlo (toertocht met legervoertuigen, misviering, bevrijdingsfeest met optreden in de tuin van Toerisme). De toelating is van toepassing voor:

  • het hangen van een spandoek aan De Zoerla, op de Grote Markt, aan de kerk in Heultje, Tongerlo, Oevel, op het pleintje in Voortkapel (art. 149 en volgende)
  • het plaatsen van een tent in de tuin van Toerisme, Sint-Lambertusstraat 4 (art. 98 en volgende)

 

Zie ook