75-plus in Heultje

  • 5 februari 2020

Vorig jaar werden alle 75-plussers van Heultje uitgenodigd om deel te nemen aan het behoeftenonderzoek Buurten in het dorp. Maar liefst 244 van de 337 75-plussers van Heultje vulden samen met vrijwilligers en medewerkers een vragenlijst in. De resultaten van het onderzoek werden in december aan hen voorgesteld.

'Buurten in het dorp' is gegroeid vanuit een eerder project 'geWOONtebreker', vanuit de vraag van het tweejaarlijks zorgforum naar meer buurtwerking en de ervaringen en bezorgdheden van het zorgteam. Het project bestaat uit twee fasen: een behoeftenonderzoek en de uitwerking van de resultaten van het onderzoek. Buurten in het dorp kwam tot stand met de hulp van Vonk3, een onderzoeksen kenniscentrum van de Thomas More Hogeschool dat werkt rond eenzaamheid, mantelzorg en buurtwerking.

Wonen

Bijna 85 % woont in een vrijstaande woning. Drie op tien van de ondervraagden vindt hun woning te groot om te kunnen onderhouden. Bijna iedereen (98%) wil graag oud worden in de buurt waarin ze wonen. Als het niet meer lukt, wil 35% eventueel verhuizen naar een woonzorgcentrum. Vier op tien van de ondervraagden vindt dat er best wat meer ontmoetingsplaatsen in de buurt mogen zijn.

Sociale relaties en eenzaamheid

82% heeft wekelijks contact met de familie, buren, vrienden en kennissen. 15 à 18% van de ondervraagden ervaart (sterke) gevoelens van eenzaamheid. 9% heeft geen duurzame dagelijkse of wekelijkse contacten. De ondervraagde 75-plussers uit Heultje zijn ook vrij actief. Ze wandelen, fietsen, tuinieren of gaan iets drinken of eten. Ruim 20% gaat enkele keren per jaar op reis, meer dan 60% doet dat nooit.

Een goede gezondheid en meer

Twee op drie is over het algemeen tevreden met de eigen gezondheid. Mobiliteit is voor een op drie soms een hindernis. Een op drie vindt het leven te duur en zegt niet rond te komen met zijn of haar inkomen. Men spreekt in eerste instantie familieleden aan als men hulp nodig heeft voor klusjes in en om het huis. Ook diensten en voorzieningen zoals thuisverpleging en poetshulp worden gemakkelijk aangesproken door een derde van de ondervraagden. Hoe ouder, hoe minder gezond en hoe meer alleenstaand, hoe meer men op deze diensten een beroep doet.

Dromen van een betere wereld

De 75-plussers van Heultje wonen graag in hun dorp. Gevraagd naar de dromen voor hun dorp, geven ze veiliger verkeer, meer openbaar vervoer en meer ontmoetingsplaatsen aan. De meerderheid heeft frequente sociale contacten en komt geregeld buiten. Toch bevindt een op drie dorpsgenoten zich in een kwetsbare positie op het vlak van inkomen, mobiliteit, gezondheid en/of eenzaamheid. Het verbeteren van mobiliteit en ontmoetingsplekken zijn dan ook de grootste uitdagingen voor lokaal besturen, niet enkel in Heultje!

pdf bestandBuurten in het dorp tabellenboekje (3).pdf (1.42 MB)

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
Warning 1 juni gesloten