Aangifte overlijden

Een overlijden moet eerst officieel vastgesteld worden. Als het overlijden thuis gebeurt, moet je je huisarts of de dokter met wachtdienst waarschuwen. Die stelt het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op. Bij een overlijden in het ziekenhuis zorgt men daar voor het overlijdensattest.

Elk overlijden moet daarna aangegeven worden bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis van de gemeente waar hij of zij overleden is. Dat geldt ook bij de ontdekking van een lijk. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten.

De dienst burgerzaken stelt de overlijdensakte op zodat de begraving kan plaatsvinden.

Als de overledene beslist had zijn lichaam aan de wetenschap te schenken of organen af te staan, moet je het ziekenhuis hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte brengen.

Nodig

  • het overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
  • de identiteitskaart van de overledene
  • de identiteitskaart van de aangever
  • het trouwboekje van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene

Bij een verdacht of geweldadig overlijden moet u enkele extra documenten meebrengen

  • een proces-verbaal van een officier van de politie
  • de toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings 
Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
13:30 - 16:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
13:30 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
13:30 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
13:30 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
Gesloten