Aanbesteding

Een aanbesteding is een procedure waarbij de gemeente laat weten dat ze een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In de offerte vermeldt het bedrijf onder andere de prijs die ze vraagt voor de uitvoering van de opdracht. Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving af en selecteert de gemeente het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt de gunning genoemd.

Het doel van het aanbestedingsbeleid is om concurrentie tussen bedrijven (aanbieders) te stimuleren en om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht binnen te halen. De gemeente beslist wie de opdracht krijgt.

Procedures

 • Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
  De meest voorkomende procedure is de 'onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking'. De gemeente voldoet aan de wetgeving als ze drie kandidaten raadpleegt. Ze kan dan met een van die drie kandidaten de definitieve onderhandeling over de voorwaarden afronden. Deze procedure mag gebruikt worden tot een maximumbedrag van 67 000 euro. 
 • Algemene offerteaanvraag
  De offerteaanvraag is algemeen als ze algemeen bekendgemaakt wordt en dus iedereen kan meedingen. De offertes worden geopend in een openbare vergadering.
 • Beperkte offerteaanvraag
  De offerteaanvraag is beperkt als slechts een aantal op voorhand geselecteerde kandidaten een bestek of lastvoorwaarden krijgen.
 • Openbare aanbesteding
  Bij een openbare aanbesteding wordt de overheidsopdracht algemeen bekendgemaakt in het 'Bulletin der aanbestedingen' en boven bepaalde drempelbedragen ook in het 'Publiciteitsblad van de Europese Gemeenschap'. De ingediende kandidaturen worden verzameld en gelijktijdig geopend in een publieke vergadering.
 • Beperkte aanbesteding
  Bij een beperkte aanbesteding maakt de overheid eerst een selectie van de ingediende kandidaturen en mogen in de tweede fase enkel de geselecteerde kandidaten (minstens vijf) meedingen bij de gunning. De offertes worden geopend op een vergadering waar alleen de inschrijvers aanwezig zijn.

Zie ook

Meer info

technische dienst overheidsopdrachten gemeentehuis
ghislaine.de.buyst@westerlo.be
014 53 91 42

www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten
www2.vlaanderen.be/overheidsopdrachten