Aanplakborden voor verenigingen

Verenigingen, niet-gouvernementele organisaties, gemeentediensten en festivalorganisatoren kunnen hun affiches gratis opplakken op twintig aanplakborden en infozuilen in de gemeente.

De organisator bezorgt daarvoor een affiche aan de jeugddienst op het gemeentehuis. Die beoordeelt of de affiche voldoet aan de voorwaarden en geeft ter goedkeuring een sticker. Die sticker wordt op een zichtbare plaats op de affiche geplakt. De sticker bevat ook de datum dat de affiche overplakt mag worden. De organisator brengt zelf de affiches aan op de infozuilen en de aanplakborden. Er is slechts een affiche per bord of zuil toegestaan en de beschikbare ruimte moet zo goed mogelijk benut worden. De affiches mogen slechts twee maanden voor een activiteit aangeplakt worden. Het afhalen van de stickers kan tot een week voor de activiteit.

De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Op de affiches moet de volledige naam en adres van de verantwoordelijke uitgever vermeld staan. Het maximumformaat is A2 (60 x 42 cm). Wie affiches overplakt krijgt een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede inbreuk op dit reglement kan dat bestraft worden volgens de bepalingen in de politiecodex.

Je kan ook reclame voor je activiteiten maken via de agenda in Westel Info, de agenda op westerlo.be en de digitale infoborden. Gebruik daarvoor de toepassing Reclame voor je activiteiten op het e-loket op deze site.

De manier van werken staat ook beschreven in het plakreglement dat je onderaan deze pagina vindt.

Waar staan de aanplakborden en infozuilen?

Westerlo

 • Nieuwstraat - aan Jeugdhuis Phoenix
 • de Merodedreef
 • Denis Voetsstraat - aan gymzaal Sint-Lambertusscholen
 • Boerenkrijglaan - in de bocht schuin over Hof van Overwijs

Heultje

 • Heultjedorp - aan Delhaize
 • Schoolstraat - parking lagere school

Oevel

 • Sint-Michielsplein
 • Heieinde - op de brug
 • Nijverheidsstraat - aan de kleine rotonde
 • Trienenkant - bushalte

Oosterwijk

 • Olenseweg - aan bakkerij Spaepen
 • Hoogveld - in de buurt van de middelbare school
 • Kerkhofstraat - kerkplein

Tongerlo

 • Geneinde - aan ingang voetbalveld KFC Tongerlo
 • De Trannoyplein - aan het Tongelhof
 • Meulemanslaan - aan het zwembad

Voortkapel

 • Ter Voort - aan de Chirolokalen
 • Ter Voort - op het kerkplein
 • Ter Voort - op Het pleintje aan de Nieuwebaan

Zoerle-Parwijs

 • Vijfhuizenstraat - aan het voetbalveld

Zie ook

Meer info

jeugddienst gemeentehuis
jeugd@westerlo.be
014 53 92 08

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
Plakreglement gemeente Westerlo.pdf63.44 KB