Academie Beeldende Kunst Westerlo

De Academie Beeldende Kunst Westerlo is de plek waar jong en oud, op eigen tempo kan kennismaken met de boeiende wereld van de beeldende kunsten.

Bijzonder aan de Academie is de competentiegerichte aanpak met de leerling in de hoofdrol (kadert in het nieuwe Raamleerplan Beeld). Vanuit de persoonlijkheid van de leerling werken we samen aan presentaties waar vakmanschap,  kunstvaardigheid en onderzoek centraal staan.

Facebookpagina Academie Westerlo Beeldende Kunst

Waarvoor staat de Academie voor Beeldende Kunst Westerlo?

  • De Academie is toegankelijk en bereikbaar en bevindt zich door zijn lokale verankering op een aanvaardbare afstand.
  • De Academie vertrekt vanuit de talenten van de leerlingen en staat garant voor een kwalitatief leerproces met respect voor ieders eigenheid en karakter.
  • De Academie is een veilige omgeving waardoor experimenteren en risico's nemen aangemoedigd wordt.
  • De Academie wil prikkelen door expertise van binnen en buiten de Academie te delen, uitdagende kunstenaars te tonen, resultaten te presenteren, op uitstap te gaan...
  • De Academie stimuleert reflectie. De leerling leert verwoorden wat ze denkt over het eigen werk en dat van anderen.
  • De Academie toont diverse culturen en kunstgeschiedenis ter ontwikkeling van een eigen persoonlijke interpretatie van de opdrachten en eigen werk.
  • De Academie gebruikt digitale beeldverwerking als middel maar niet als doel en verankerd deze leerstof in haar lespakket.
  • De Academie staat open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen, wat ook hun afkomst, geslacht, filosofische en religieuze opvattingen zijn. De Academie gelooft dat deze samen, in respect met elkaar en in dialoog, iedereen ertoe brengt hun blik te verruimen.

Meer info

Zie ook

 

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
Artistiek Pedagogisch Project 2018-2019.pdf197.49 KB