Academie Beeldende Kunst Westerlo voor kinderen van 6 tot 11 jaar

Praktische info over de lesmomenten en -locaties vind je in de folder onderaan deze webpagina.

Kinderen gaan onder enthousiaste begeleiding, speels op zoek naar hun artistieke talenten. Ze leren naar kunst kijken en worden gestimuleerd om creatief bezig te zijn. Aan de hand van opdrachten en uitstappen waar telkens ruimte is voor ieders persoonlijkheid maken kinderen kennis met alle aspecten van het kunstenaarschap.  De kinderen hebben allemaal een schetsboek waarin ze onderzoeken, vakmanschap ontwikkelen en zichzelf tonen aan de wereld... In de klas leren ze samenwerken, fantasie ontwikkelen en probleemoplossend denken... Ze maken kennis met beeldende technieken zoals drukken, knippen, schetsen, stempelen, schilderen, assembleren,  boetseren, knopen, monteren en fotograferen.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om naar onze Academie te komen. We doen ons best om leerlingen uit alle onderwijstypes in onze klassen een plek te geven. We geloven dat de kennismaking met kinderen uit verschillende scholen en met verschillende achtergronden verrijkend is voor alle leerlingen. Toegevoegd aan het inschrijvingsformulier vindt u een vrijblijvend document waarmee u info over de medische achtergrond, leerproblematiek en zorgbehoeften kan meegeven. Die info wordt discreet behandeld en dient enkel om uw kind optimaal te kunnen begeleiden. 

Sommige leerlingen voelen zich niet zo goed thuis in een grote groep. Neem gerust contact op om samen te bespreken waar je kind zich het best kan ontplooien en thuis voelen.

Vanuit de school of kinderopvang naar de Academie Beeldende Kunst Westerlo?

Indien nodig maakt de Academie Beeldende Kunst Westerlo afspraken met de plaatselijke school en met De Kinderclub over de verplaatsing naar de leslocatie.

Twijfel je nog, of weet je niet goed wat te verwachten? De hele maand september mag je een proefles volgen, inschrijven kan tot het begin van oktober. Met vragen of voor extra informatie kan je terecht bij het secretariaat op de Kunstencampus.

De Academie Beeldende Kunst Westerlo heeft afdelingen in Westerlo, Tongerlo, Oevel, Voortkapel, Herselt, Heultje en Ramsel. Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar volgen een blok van twee lesuren per week. Je kiest een lesmoment (dag en tijdstip) voor een heel schooljaar. Wisselen van lesmoment in het schooljaar kan alleen na afspraak met de directie.

Zie ook

Meer info

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
folder lagere graad.pdf677.87 KB