Adoptie

Adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot het overschrijven van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten. In de Belgische wetgeving kent men twee soorten adopties, de gewone adoptie en de volle adoptie.

  • Bij een gewone adoptie blijven de oorspronkelijke familiebanden bestaan.
  • Een volle adoptie verleent aan de geadopteerde en zijn afstammeling(en) hetzelfde statuut en dezelfde rechten als zouden zij hebben wanneer het kind geboren was bij diegenen die ten volle geadopteerd hebben. De oorspronkelijke familiebanden worden opgeheven.

Wil je een kind adopteren, contacteer dan:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel
02 533 14 76 of 02 533 14 77

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter. Het homologatievonnis of -arrest (dat is de goedkeuring van de rechtbank) wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant. De rechtbank of het Hof van Beroep stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de dienst burgerlijke stand. Eventuele verwittigingen, zoals voor randmeldingen aan akten of voor een nieuwe identiteitskaart worden ook bij de dienst burgerlijke stand op het gemeentehuis geregeld.

Adopties in het buitenland

Een buitenlandse adoptievonnis moet je in Belgiƫ eerst laten registreren bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15 - 1000 Brussel
02 542 75 81

Daarna kan je de adoptiebeslissing op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven.

Zie ook

Meer info...

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37