Adreswijziging

Als je verhuist, moet je je adreswijziging aangeven bij de gemeente waar je gaat wonen. In Westerlo kan je hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Je kan je nieuwe adres ook per e-mail en per e-loket doorgeven.

Als je verhuist, meld je je nieuw adres binnen de acht dagen aan de dienst burgerzaken van je nieuwe woonplaats. De politie komt daarna vaststellen of je werkelijk op het gemelde adres verblijft en laat het resultaat van die vaststelling weten aan de dienst burgerzaken. Sinds 1 juli 2010 woon je vanaf de datum van de aanvraag tot adreswijziging officieel op dit nieuwe adres. Tevoren werd de adreswijziging definitief gemaakt op de datum dat de wijkagent de controle uitvoerde.

Wie?

Je meldt je eigen adreswijziging. De referentiepersoon van het gezin (vroeger gezinshoofd genoemd) kan ook de adreswijziging van zijn gezinsleden meedelen. Hiervoor is geen volmacht nodig.

Als je zelf niet in staat bent om persoonlijk langs te komen bij de dienst burgerzaken, dan kan iemand anders de adreswijziging in orde brengen mits volmacht en jouw identiteitskaart + bijhorende pincode.
Bij bejaarde personen die naar een rusthuis verhuizen, volstaat een attest van het rusthuis om de adreswijziging meteen definitief te maken, de wijkagent voert dan geen controle uit.
Als een minderjarige verhuist, moet een van de ouders of de persoon met het hoederecht langskomen.
Indien er een vonnis van de rechtbank bestaat, breng je dit mee.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuis je naar het buitenland, dan moet je dit vooraf melden bij de dienst burgerzaken van je huidige woonplaats. Zorg ervoor dat je het adres in het buitenland kent bij de adreswijziging.
Als je als niet-Belg vanuit het buitenland naar Westerlo verhuist, moet je je ook binnen de acht dagen na aankomst aanbieden bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Wat moet je meebrengen?

identiteitskaart, Kids-ID van ALLE personen die verhuizen + bijhorende pin- en pukcode voor elektronische kaarten (eID, Kids-ID)
inschrijvingsbewijs van motorvoertuig(en)
eventueel het trouwboekje

Indien je als niet-Belg vanuit het buitenland naar Westerlo komt wonen, breng je je paspoort/identiteitskaart van EU-land mee. Afhankelijk van jouw dossier, zullen er bij de inschrijving nog bijkomende documenten en een aantal pasfoto's gevraagd worden.

Prijs?

Een adreswijziging is gratis.

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats?

Breng de dienst burgerzaken op de hoogte van je langdurige afwezigheid. In sommige door de wet voorgeschreven gevallen kan je een inschrijving overwegen op een referentieadres of een tijdelijke afwezigheid laten vermelden.

Vergeet niet ook deze instellingen te verwittigen

werkgever - energieleverancier - drinkwatermaatschappij - telefoon-, internet- en gsm-operator - kabelmaatschappij - ziekenfonds - kinderbijslagfonds - pensioendiensten - werkgever en vakbond - verzekeringsmaatschappij - bank en/of spaarkas - kredietinstelling - diensten gezins- of bejaardenhulp - abonnementsdiensten van kranten en tijdschriften - secretariaten van de verenigingen waarvan je lid bent - bibliotheek - school - vrienden - familie

Voor zelfstandigen: BTW-kantoor - ondernemingsloket - kas voor sociale verzekering van zelfstandigen 

Voor werklozen: RVA - VDAB - hulpkas voor werkloosheidsuitkering - vakbond

Als je een wapenvergunning hebt: politie wapenadministratie

En tenslotte ook het postkantoor. Tegen vergoeding wordt je briefwisseling gedurende zes maanden naar je nieuwe adres doorgestuurd. Je kan in het postkantoor ook speciale kaarten kopen waarmee je iedereen op de hoogte brengt van je adreswijziging.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be 
014 53 91 30

Op de portaalsite van de federale overheid vind je meer uitgebreide informatie over verhuizen.