Adreswijziging

Als je verhuist, moet je je adreswijziging aangeven bij de gemeente waar je gaat wonen. In Westerlo kan je hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Je kan je nieuwe adres ook via het e-loket doorgeven. Je meldt je eigen adreswijziging. De referentiepersoon van het gezin (vroeger gezinshoofd genoemd) kan ook de adreswijziging van zijn gezinsleden meedelen.

De wijkagent komt daarna vaststellen of je werkelijk op het gemelde adres verblijft en laat het resultaat van die vaststelling weten aan de dienst burgerzaken. Je adreswijziging geldt vanaf de dag dat je de adreswijziging hebt aangevraagd.

Wat moet je meebrengen?

  • identiteitskaarten en kids-ID's van alle personen die verhuizen met bijhorende pin- en pukcode
  • eventueel het trouwboekje

Prijs?

Een adreswijziging is gratis.

Verhuizen vanuit en naar het buitenland

Verhuis je naar het buitenland, dan moet je je nieuwe adres vooraf melden bij de dienst burgerzaken van je huidige woonplaats.

Als je als niet-Belg vanuit het buitenland naar Westerlo verhuist, moet je je ook binnen de acht dagen na aankomst aanbieden bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Breng je je paspoort of identiteitskaart mee. Afhankelijk van jouw dossier, zullen er bij de inschrijving nog bijkomende documenten en een aantal pasfoto's gevraagd worden.

Ben je gedurende een langere tijd afwezig op je normale verblijfplaats?

Breng de dienst burgerzaken op de hoogte van je langdurige afwezigheid. In sommige door de wet voorgeschreven gevallen kan je een inschrijving overwegen op een referentieadres of een tijdelijke afwezigheid laten vermelden.

Vergeet niet ook deze instellingen te verwittigen

werkgever - energieleverancier - drinkwatermaatschappij - telefoonoperator - internet- en gsm-provider - kabelmaatschappij - ziekenfonds - kinderbijslagfonds - pensioendiensten - werkgever en vakbond - verzekeringsmaatschappij - bank en/of spaarkas - kredietinstelling - diensten gezins- of bejaardenhulp - abonnementsdiensten van kranten en tijdschriften - secretariaten van de verenigingen waarvan je lid bent - bibliotheek - school - vrienden - familie

Voor zelfstandigen: BTW-kantoor - ondernemingsloket - kas voor sociale verzekering van zelfstandigen 

Voor werklozen: RVA - VDAB - hulpkas voor werkloosheidsuitkering - vakbond

Als je een wapenvergunning hebt: politie wapenadministratie

En tenslotte ook het postkantoor. Tegen vergoeding wordt je briefwisseling gedurende zes maanden naar je nieuwe adres doorgestuurd. Je kan in het postkantoor ook speciale kaarten kopen waarmee je iedereen op de hoogte brengt van je adreswijziging.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be 
014 53 91 30

Op de portaalsite van de federale overheid vind je meer uitgebreide informatie over verhuizen.