Adviesraden

In de gemeente zijn heel wat adviesraden en beheerraden actief. De adviesraden geven adviezen aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad en organiseren activiteiten en vorming.

Zie ook