Algemeen directeur

Algemeen directeur Jo Vankrunkelsven staat aan het hoofd van het personeel van gemeente en OCMW Westerlo. Hij neemt ook deel aan de bestuursvergaderingen van gemeente en OCMW: gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen en vast bureau. Samen met zijn secretariaat maakt hij de verslagen en besluiten van die vergaderingen. Jo Vankrunkelsven is in dienst sinds 1 september 2012.

Algemeen directeur is sinds 2018 de nieuwe naam voor de gemeentesecretaris en OCMW-secretaris. De vorige gemeentesecretaris Leon Gielis ging met pensioen in 2013. De vorige OCMW-secretaris Guy Verboven was in dienst tot 2014.

Zie ook

Meer info