Ambulante handel

Onder ambulante handel verstaan we standplaatsen voor verkoop, los van de wekelijkse markt. Traditionele voorbeelden zijn de verkoop van gebraden kippen of bloemenstalletjes. Zo'n standplaats kan op de openbare weg staan, maar evengoed op privéterrein. In beide gevallen moet het college van burgemeester en schepenen toelating geven.

De standplaatshouder moet ook belasting of retributie betalen. Die bedraagt op privéterrein 0,50 euro per vierkante meter per dag of 1 250 euro forfaitair per jaar en op openbaar domein 1 euro per vierkante meter per dag of 2 500 euro forfaitair per jaar.

Vergunningen in 2018

 • Sint-Michielsplein Oevel
  elke dinsdag - viskraam Rudolf Verreet
  elke woensdag - kippenkraam Jos Van Turnhout
 • Pleintje Voortkapel
  elke maandag - Hot Dog Jef
  elke donderdag - 't Kippefestijntje
 • Parking De Zoerla Zoerle-Parwijs
  elke dinsdag - Hot Dog Jef
  elke dinsdag - 't Kippefestijntje
 • Kerkplein Tongerlo
  elke vrijdag - 't Kippefestijntje
 • Heultje
  elke donderdag - viskraam Geerts-Dyckmans naast parking Spar Heultje
 • Hotelstraat Oevel
  elke vrijdag - hamburgers Maria Geelen
  elke zaterdag - hamburgers Maria Geelen

Zie ook

Meer info

communicatiedienst gemeentehuis
communicatie@westerlo.be - 014 53 92 41