Archief gemeente

Het gemeentearchief bewaart de stukken en documenten van de vroegere gemeenten Oevel, Tongerlo, Westerlo en Zoerle-Parwijs sinds 1795 en van de gemeente Westerlo sinds 1977. Het archief zorgt voor ondersteuning als er opzoekingen nodig zijn door de andere gemeentediensten. Bezoekers kunnen na afspraak (1 dag op voorhand) bij het archief terecht voor info over de gemeente en voor stamboomonderzoek.

Leeszaal

De gegevens van de akten van de burgerlijke stand van 1800 tot 1900 van de vroegere gemeenten Oevel, Tongerlo, Westerlo en Zoerle-Parwijs zijn verzameld in overzichten. Stukken jonger dan 100 jaar worden niet ter inzage gegeven om de privacy van personen te beschermen. De originele stukken worden niet ter inzage gegeven.

Je kan je bezoek aan het archief online voorbereiden. Een overzicht van de beschikbare akten van burgerlijke stand vind je op www.bskempen.be. Ook de website van het rijksarchief geeft je digitale beelden van de akten van de bevolkingsregisters en de parochieregisters (search.arch.be). De originele stukken worden niet ter inzage gegeven.

Ook andere stukken kan men raadplegen. Bij het uitlenen van de gegevens wordt rekening gehouden met de wet op de privacy, de archiefwet en het decreet openbaarheid van bestuur.

Zie ook...