Asbest

Vroeger werd asbestcement gebruikt voor heel veel producten zoals dakleien, golfplaten, vlakke platen en buizen. Asbestcement bestond toen uit 10 à 15 % asbestvezels die goed verankerd zaten in de cementmassa en moeilijk konden loskomen. Asbest is echter gevaarlijk als deze vezels loskomen. Daarom is het vervaardigen en gebruik van Asbest sinds 2001 verboden. Gelukkig gebruikten en vervaardigden veel firma's al veel vroeger geen asbesthoudende producten meer. 

Omdat het loskomen van deze asbestvezels gevaarlijk is, is het verboden om asbesthoudende producten te onderhouden, te bewerken of te verwijderen met handelingen die stof veroorzaken. Boor-, veeg-, slijpwerk en schuurmachines, hogedrukreinigers en ontmossers zijn wettelijk veboden (zie hoofdstuk 6.4 Beersing van Asbest van Vlarem 2). 

Heb je asbestproducten die nog in goede staat zijn? Laat ze dan gerust liggen zonder enig onderhoud. De asbestvezels zitten meestal nog goed verankerd in de cementmassa en zijn dus ongevaarlijk.

Overweeg je de verwijdering van asbesthoudende producten? Doe dat dan volgens strikte voorwaarden. Maar nog beter is om ze te laten verwijderen door een gespecialiseerde aannemer.

Zie ook