Attest gezinssamenstelling

Een bewijs van samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister. Op het attest staan de namen van alle gezinsleden die deel uitmaken van hetzelfde gezin. Er bestaan een korte en een lange versie van het attest. Je hebt het soms nodig om je recht op een bepaald sociaal voordeel aan te tonen bij sociale instellingen zoals ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen.

Iedereen die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente kan de attesten van gezinssamenstelling aanvragen voor het eigen gezin.

Prijs

  • gratis

Soorten documenten

  • Samenstelling gezin kort
  • Samenstelling gezin lang

Hoe aanvragen?

Om je attest gezinssamenstelling aan te vragen en te downloaden, druk je op de knop aanvraag starten hieronder. Je komt dan op een aanmeldpagina. Je hebt je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Hou ook de PIN-code van je identiteitskaart bij de hand. Heb je dat niet? Dan kan je op die pagina ook doorgaan zonder aan te melden. In dat geval moet je het document wel zelf ophalen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Neem je identiteitskaart mee.

Korte versie attest

aanvraag starten

 

 

 

Lange versie attest

aanvraag starten

 

Zie ook

bewijzen en attesten dienst burgerzaken

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
014 53 91 30