Beddermolen Tongerlo

Na een halve eeuw inactiviteit en een jaar van restauratiewerken staat de Beddermolen weer maalvaardig op zijn belt in de Molenwijk in Tongerlo. Ook het domein van de molen wordt ondertussen gerestaureerd en in gebruik genomen.

Kempens erfgoed

De geschiedenis van de Beddermolen gaat terug tot 1683, toen de abdij er een houten windmolen bouwde. In de schaduw van de molen kwamen er in de achttiende eeuw een molenhuis met stal, schuur en bakhuis bij. Zo’n pittoreske erf met gebouwen en molen is vandaag zeldzaam. Daarom heeft Vlaanderen de Beddermolensite erkend als een waardevol stukje erfgoed in het Merodegebied.

Monument met geschiedenis

De houten windmolen kende een woelige geschiedenis. In de loop der eeuwen brandde hij geregeld af, de laatste keer in 1967, door een blikseminslag. In 1981 werd de molen heropgebouwd, maar zonder het binnenwerk. De Beddermolen stond daardoor al vele jaren stil zonder nog graan te kunnen malen.

Terug maalvaardig

In oktober 2011 werden de vzw Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Westerlo respectievelijk de trotse eigenaar en erfpachter van de Beddermolen in Tongerlo.

Eind april 2018 ging de restauratie van start van de gebouwen aan de Beddermolen. De werkzaamheden aan het molenhuis met stal, de schuur, het bakhuisje en het bijgebouw zullen ongeveer een jaar duren. Kempens Landschap is opdrachtgever en coördineert de werken in samenwerking met de gemeente. Voor de restauratie kunnen ze rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Bij de restauratie worden de oorspronkelijke vorm en de erfgoedwaarde van de site ten volle gerespecteerd. Tegelijkertijd is er aandacht voor de hedendaagse milieu- en comfortnormen. Daarvoor gebruikt men innovatieve technieken zoals een speciaal type dubbel glas, innovatieve dakisolatie en elektrische vloerverwarming met amorfe linten.

Op die manier wordt de Beddermolen een belangrijk voorbeeld voor restauraties in de erfgoedsector. De gebouwen zijn klaar tegen de zomer van 2019. Het molendomein wordt zo een ideale plek om te vertoeven op mooie dagen.

In april 2018 reikte EBP de Publica Awards uit. Daarmee beloont EBP lovenswaardige overheidsprojecten en plaatst deze in de schijnwerper. Gemeente Westerlo en Kempens Landschap vzw behaalden een zilveren publica award 2018 in de categorie erfgoed voor de restauratie en het herbestemmingsproject van de Beddermolen in Tongerlo. Deze prijs bekroont een project dat als voorbeeld dient voor de restauratie of bewaring van architecturale erfgoed of roerend erfgoed.

  

Adres

  • Molenwijk 72 Tongerlo

Tarief

  • 124 euro per dag

Zie ook

Meer info en reserveren

cultuurdienst gemeentehuis
maria.pauwels@westerlo.be
014 53 92 02

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
gebruikreglement beddermolen89.08 KB