Belasting DIFTAR

DIFTAR is een systeem voor de ophaling van huisvuil. Het restafval en het GFT-afval dat je aanbiedt, wordt bij de ophaling gewogen. Dat gebeurt met een gegevens-chip in je vuilnisbak.

Per maand betaal je 3 euro als vaste kost voor de afvalophaling. Daarvoor krijg je een restafvalcontainer en wordt je afval (restafval, pmd, papier en karton) opgehaald. Restafval meegeven met de ophaaldienst kost 0,22 euro per kilo. Wil je een GFT-container? Die kost 1,50 euro extra per maand GFT-alval meegeven met de ophaaldienst kost 0,12 euro per kilo.

Zie ook

Meer info

DIFTAR-informatielijn
0800 97 687 op weekdagen van 8.30 tot 17 uur

www.diftar-iok.be

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
Belasting op de ophaling en verwerking van afval.pdf205.11 KB