Belasting op begraven

De gemeente heft een belasting van 500 euro op het begraven van overledenen, het verstrooien van assen en het bijzetten van urnen in het columbarium van personen die overleden zijn buiten de gemeente en die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente. Inwoners van de gemeente Westerlo betalen deze belasting niet.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37