Beleidsnota 2013-2018

Op 22 april 2013 werd de beleidsnota 2013-2018 voorgesteld op de gemeenteraad.

Westerlo, Parel van de Kempen, is een gemeente die een goed bestuur en een goede beleidsnota verdient. De titel van deze beleidsnota, En Allemaal Samen, is dan ook niet toevallig gekozen. Deze slogan, die bij vele s(up)porters gekend is, toont aan dat we vol ambitie zitten om er samen in te vliegen. En met samen bedoelen we niet alleen een samenwerking binnen de hele gemeente – en OCMW-raad, maar ook en misschien wel vooral, samen met alle inwoners van Westerlo komen tot een aangenaam, gezond en vooral gelukkig leven in onze gemeente.

Deze beleidsnota werd samengesteld volgens de visie die de meerderheidspartijen N-VA en CD&V in Westerlo delen. De partijprogramma’s van beide partijen zijn de basis voor dit akkoord. We streven naar een gezond evenwicht, in zijn totaliteit wordt gestreefd naar een ideale balans tussen uitdagingen en beleidsbeslissingen, opportuniteiten en uitgaven. We onderschrijven de noodzaak van een efficiënt en kostenbesparend beleid. Dit betekent dat niet alle wensen zonder meer kunnen ingewilligd worden. Dit document beschrijft de visie en de algemene doelstellingen die het bestuur bereikt wil hebben en de wijze waarop zij dit wil doen. De concrete uitwerking wordt in kaart gebracht via de beleids- en beheerscyclus en het strategisch plan en volgens een prioriteitenlijst ingedeeld. Een gestructureerde en projectmatige aanpak per actiepunt is een noodzaak om de financiële en organisatorische mogelijkheden, alsook de maatschappelijke gedragenheid verder af te toetsen.

Zie ook