Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst of het BCSD is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken zijn vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. Het BCSD behandelt de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Gemeenten met een raad voor maatschappelijk welzijn van 25 tot 47 leden, zoals Westerlo (27) hebben een BCSD van 8 leden plus een voorzitter. De raad voor maatschappelijk welzijn koos op haar installatievergadering de voorzitter en de leden van het BCSD.

 

  

Evelien Belmans (CD&V)

 

Flor Celen (Vlaams Belang)

  

Wim Dams (CD&V)

Paul Helsen (CD&V) - voorzitter

  

Lowie Thys (CD&V)

Jef Van den Eynde (N-VA)

 

  

Hilde Van der Auwera (N-VA)

Ann Van Gelder (CD&V)

  

Dora Weckhuysen (Open & Positief Westerlo)

 

  

Zie ook