Bijzonder Plan van Aanleg

Na de opmaak van het gewestplan in 1977 konden de gemeenten voor verschillende delen van hun grondgebied een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) opmaken ter verfijning van dat gewestplan. Zo'n BPA legt voor het betrokken gebied de bestemming en de inrichting ervan vast. In het plan staan gedetailleerde voorschriften waaraan alle aanvragen moeten voldoen die binnen het plangebied vallen. Wanneer een BPA definitief vastgesteld is, is het voor iedereen bindend (zowel voor de overheid, als voor de burgers).

Sinds het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) in 2006 vastgesteld werd kan er geen BPA meer aangevuld of gewijzigd worden. De bestaande BPA’s kunnen wel vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Welke BPA's en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen zijn er in onze gemeente?

 • BPA Sportcentrum (1979) - over het Kasteelpark rond en achter het gemeentehuis
 • BPA Gendarmepad (1984) - over Arthur Sterckxstraat in Westerlo
 • BPA Slachterijstraat (1988) - over driehoek tussen Olenseweg, Putstraat en Slachterijstraat
 • BPA Houtstraat (1989) Oevel
 • BPA 1B Dorpskom Oevel (1995)
 • BPA 2 Moleneinde-Kapel-Houdt (1995) - over industriezone Oevel
  - tekst
  - plan
 • BPA Kerkhof Heultje (2001) - over de nieuwe begraafplaats in de Grensstraat in Heultje
 • BPA Reme (2002) - over de KMO-zone Reme
 • BPA Site Kamp C (2002) - in de Britselaan in Oosterwijk
 • BPA Industrielaan-E313 (2005)
 • BPA 't Kuipje (2006) - over omgeving voetbalstadion KVC Westerlo
 • Sectoraal BPA zonevreemde recreatie (2006)

Zie ook

Meer info

dienst ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be
014 53 91 60