Bodemattest

Wat is een bodemattest?

Het bodemattest verklaart of je perceel grond opgenomen is in het Grondeninformatieregister. Als dat het geval is, spreken we over een risicogrond. Bij de verkoop van een risicogrond is niet enkel een bodemattest verplicht, maar ook een bodemonderzoek. Op die manier beschermt het bodemattest de kopers van gronden.

Je bent verplicht om een bodemattest aan te vragen bij OVAM bij elk sluiting van een overeenkomst tot overdracht van gronden. Als het om gronden of panden gaat waar activiteiten plaatsvonden die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, moet je eerst een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Meestal zal de notaris het bodemattest aanvragen. Indien je dit zelf wil aanvragen, kan je de website van OVAM www.ovam.be raadplegen voor de procedure.

Zie ook

Meer info

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be
014 53 91 70