Bodemattest

Wat is een bodemattest?

Het bodemattest moet de koper of de verwerver van een grond beschermen. Het vermeldt of er over het bewuste terrein gegevens opgenomen zijn in het Grondeninformatieregister. Als dit het geval is, spreken we over een risicogrond. Bij overdracht van een risicogrond is niet enkel een bodemattest verplicht, maar ook een bodemonderzoek.

Wanneer moet ik het aanvragen?

Sinds 1 oktober 1996 ben je verplicht om bij sluiting van een overeenkomst tot overdracht van gronden bij de OVAM een bodemattest aan te vragen. Als het om gronden gaat waar activiteiten plaatsvinden (of plaatsvonden) of inrichtingen zijn (of waren) die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, moet je eerst een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Hoe vraag ik een attest aan?

Meestal zal de notaris het bodemattest aanvragen. Indien je dit zelf wil aanvragen, kan je de website van OVAM www.ovam.be raadplegen voor de procedure.

Zie ook

Meer info

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be
014 53 91 70