Boekenpakketten voor scholen, kinderclubs en onthaalouders

In Oevel, Oosterwijk, Tongerlo, Voortkapel en Zoerle-Parwijs richt de bibliotheek zich rechtstreeks tot de scholen. In enkele scholen staat een collectie van 500 tot 1 000 jeugdboeken die de school vrij kan gebruiken tijdens het schooljaar.

In de klassen zijn er maandelijkse klasrondes. Op vraag van de leraar bezorgt de bib pakketten met aangepaste verhalen voor het leesonderwijs of tijdelijke projectpakketten rond bepaalde onderwerpen.

Ook de buitenschoolse kinderopvang Kinderclub en de onthaalouders kunnen gebruik maken van de boekenpakketten.

Meer info

bib Kasteelpark 5 Westerlo
info@bibwesterlo.be
014 54 94 62

www.bibwesterlo.be