Bomen op openbaar domein

De gemeente is iedereen dankbaar die het aanpalend stukje groen van openbaar domein, zoals het hoort, mee proper houdt. Openbare bomen zijn al die kleine of grotere bomen langs de weg, de gracht of tussen het voet- of fietspad en de rijweg.

Het is heel belangrijk om beschadiging van deze openbare bomen te voorkomen. Beschadiging of sterfte van een boom op openbaar domein die voortvloeit uit opzet, nalatigheid of onvoorzichtigheid dient vergoed te worden. Het kan gaan om aanrijschade, snoeiwerken zonder toestemming van de gemeente, of beschadiging van het wortelgestel of de stam.

Meer info

milieudienst gemeentehuis - 014 53 91 70