Bosbeheer in Westerlo

Westerlo heeft sinds 2010 een samenwerkingsovereenkomst met de Bosgroep Zuiderkempen. Dat heeft al geleid tot de organisatie van een aantal houtverkopen en de medewerking aan dejaarlijkse geboorteboomplantdag. Maar de Bosgroep is meer. In de eerste plaats is het een vereniging die boseigenaars ondersteunt bij het beheer van hun bos. Ze geven gratis advies op maat van de boseigenaar en het bos. Wie graag zelf in het bos werkt kan bijvoorbeeld hulp krijgen bij het aanvragen van een kapmachtiging of advies bij kappingen.

Bossen in Westerlo

11 % van Vlaanderen is bedekt met bos, de grootste Vlaamse bossen bevinden zich in Limburg, in de druivenstreek en rond Mol en Lommel. Westerlo heeft 290 hectaren bos, een goede 5 % van het grondgebied is dat.

Ons grootste bos is De Beeltjens-Kwarekken (131 hectaren), maar ook op andere plekken in voornamelijk Tongerlo, Oosterwijk, Heultje en Voortkapel zijn er grote en kleine bossen. Westerlo telt ook 130 boseigenaars, een gemiddeld priv├ębos is al gauw een hectare groot.

 • Beeltjens-Asberg Westerlo - 131,13 hectare
 • Tongelsbos Tongerlo - 42,72 hectare
 • Sterschotsbos Tongerlo - 25,03 hectare
 • Bovemansstraat Oosterwijk - 22,50 hectare
 • Hannekenshoek Tongerlo - 16,27 hectare
 • Kempische Ardennen Heultje - 11,61 hectare
 • Sterschotsheide Tongerlo - 8,85 hectare
 • Hondseinde Tongerlo - 6,04 hectare
 • Torendreef Tongerlo - 4,26 hectare
 • Geneinde Tongerlo- 4,15 hectare
 • Schobbroek West Voortkapel - 3,32 hectare
 • Schobbroek Oost Voortkapel - 3,22 hectare
 • Grote Steenweg Tongerlo - 2,33 hectare
 • Binnenweg Westerlo - 2,23 hectare
 • Oevelse dreef Tongerlo - 2,22 hectare
 • Mulheide Oosterwijk - 1,66 hectare
 • Jagersweg Westerlo - 1,50 hectare
 • Bijstraat Tongerlo - 1,24 hectare

Boswachter

Rudy Van Uytsel is de boswachter van Westerlo. Je kan hem regelmatig tegenkomen in de bos- en natuurgebieden. De boswachter staat in de eerste plaats in voor het beheer van de eigen terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos en voor de bossen in de Beeltjens-Kwarekken en het Sterschotsbos. Hij werkt mee aan de uitwerking van beheerplannen en zorgt voor een correcte uitvoering ervan zodat de sociale, economische en ecologische functies van de domeinen in evenwicht zijn.

Verpleging bossen Teunenberg-Nieuwe Hoeve Oevel

In 2003 hebben de gemeente en de Bosgroep Zuiderkempen de boseigenaars in Teunenberg-Nieuwe Hoeve bijgestaan bij het beheer van de bossen. De bedoeling was om via zogenaamde dunningen de bossen gezonder en mooier te maken. Met het beheerplan is een duurzaam bosbeheer uitgestippeld voor de komende twintig jaar. Intussen zijn de kronen terug naar elkaar toegegroeid en er is een rijke onderetage ontstaan van inheemse boom- en struiksoorten.

Nieuwe dunningen zijn nodig. De overblijvende mooiste dennen krijgen opnieuw het licht en de ruimte die ze nodig hebben, net als de jonge bomen. De kappingen vinden nog dit jaar plaats. De gemarkeerde bomen worden afgezaagd en afgevoerd. De bomen met blauwe stippen zijn de toekomstbomen. Oranje, rode en gele strepen duiden de dennen aan die gekapt worden. Dat zijn meestal exoten zoals Amerikaanse vogelkers. In de winter plant men hier en daar ook kloempen aan in het bos. Dat zijn kleinschalige groepjes linden, beuken en wintereiken.

Meer info