Brandweerzone Kempen zonecollege en zoneraad

Sinds 2015 maakt het brandweerkorps van Westerlo deel uit van de Brandweerzone Kempen. Officieel heet ze Brandweerzone Kempen Hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen.

Brandweerzone Kempen bestaat uit de zeven vroegere gemeentelijke brandweerkorpsen van Geel, Mol, Balen, Herentals, Grobbendonk, Herenthout en Westerlo. Deze korpsen stonden in voor de bescherming van 15 gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

  • Aan het hoofd van de nieuwe brandweerzone Kempen staat zonecommandant Koen Bollen.
  • De zoneraad van brandweerzone Kempen is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de hulpverleningszone. In de zoneraad zetelen de vijftien burgemeesters van Brandweerzone Kempen. Voorzitter is burgemeester Luc Peetermans van Herselt, burgemeester Vera Celis van Geel is ondervoorzitter. De zoneraad komt vier keer per jaar samen.
  • Het zonecollege is het dagelijks bestuur van de brandweerzone. Het zonecollege bestaat uit vijf burgemeesters, aangevuld met zonesecretaris Daisy Colsoul. Het zonecollege komt maandelijks samen.

De agenda's en verslagen van de zoneraad en de verslagen van het zonecollege vind je op www.brandweerzonekempen.be.

Zie ook

Meer info