College van burgemeester en schepenen en vast bureau beslissingen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke maandag in het gemeentehuis. Aansluitend is er de vergadering van het vast bureau. De vergaderingen vindt plaats achter gesloten deuren. De beslissingen zijn openbaar, maar gescreend op de uitzonderingsgronden openbaarheid van bestuur. Weggelaten persoonlijke gegevens zijn aangeduid met (*) of met een voetnoot. Je vindt de beslissingen hieronder, tien dagen na de vergadering.

 

 

Zie ook