College van burgemeester en schepenen verslagen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke maandag in het gemeentehuis. De vergadering vindt plaats achter gesloten deuren. De beslissingen zijn openbaar, maar gescreend op de uitzonderingsgronden openbaarheid van bestuur. Weggelaten persoonlijke gegevens zijn aangeduid met (*) of met een voetnoot. Je vindt de beslissingen hieronder, gemiddeld drie tot vier weken na de vergadering.

Verslagen van het college van burgemeester en schepenen van 2012 en vroeger kan je opvragen op communicatie@westerlo.be.

Zie ook