Crematie

Als iemand overlijdt, dan kan je die persoon laten begraven of laten cremeren. Je kan tijdens je leven ook zelf je keuze aangeven via een laatste wilsbeschikking. De aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

In Westerlo zijn er negen begraafplaatsen, waarvan een in elk dorp van de gemeente. Na crematie kunnen de asurnen bijgezet worden in een columbarium, uitgestrooid op het urneveld of in lijn mee begraven worden, voor een minimumperiode van 20 jaar. De gemeente biedt geen concessies aan.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37