Cultuurvoorstellingen: afspraken en regels

Uur aanvang

Tracht altijd 15 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn want eens de voorstelling begonnen is, blijven de deuren gesloten tot de (eventuele) pauze. 
Gsm’s, smartphones en andere storende geluidsbronnen moeten uitgeschakeld worden

Korting

Inwoners van Westerlo krijgen 25 % korting (tenzij anders vermeld) en moeten die tickets ophalen bij het onthaal op het gemeentehuis op vertoon van hun identiteitskaart. Per meegebrachte identiteitskaart krijg je één ticket. Je kan cash of bij voorkeur met bancontact betalen.
Houders van een CJP-pas, een studentenkaart of 55+ hebben recht op een korting van 1,25 euro. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Waar reserveren?

cultuurdienst gemeentehuis
cultuur@westerlo.be - 014 53 92 00
e-loket

Wanneer gereserveerde tickets afhalen?

Gereserveerde tickets moeten binnen de 21 dagen afgehaald en/of betaald worden. Zo niet, worden ze terug vrijgegeven en opnieuw verkocht. Er volgt geen herinnering.

Hoe betalen?

Betalen kan tijdens de openingsuren bij het onthaal, cash of bij voorkeur met bancontact. 

Wat met niet-gebruikte tickets?

Niet-gebruikte tickets worden niet terugbetaald of omgeruild! Tickets die een kwartier voor aanvang van de voorstelling nog niet afgehaald zijn, worden ook terug te koop aangeboden.

Rookverbod

In De Zoerla geldt een algemeen rookverbod en is het verboden drank te verbruiken tijdens de voorstelling.

Mag je filmen of foto's nemen?

Het is niet toegestaan beeld- of geluidsopnames te maken tijdens de voorstelling.

Meer info

cultuurdienst gemeentehuis
Bestel je tickets...  via het e-loket