Deontologische code voor gemeentepersoneel

De gemeenteraad keurde op 22 april 2013 de deontologische code voor het gemeentepersoneel goed. De deontologische code biedt een houvast aan personeelsleden van de gemeente Westerlo om integer te kunnen werken en bestaat uit zes principes:

  • loyaliteit en samenwerken
  • correct en consequent handelen
  • klantgerichtheid
  • objectiviteit
  • zorgvuldig beheer van middelen
  • spreekrecht en spreekplicht

Zie ook

Meer info

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
deontologische code personeel gemeente Westerlo.pdf115.6 KB