Deontologische code voor lokale mandatarissen

De gemeenteraad keurde op 22 april 2013 de deontologische code voor lokale mandatarissen goed.

Lokale mandatarissen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Luisterbereidheid, aanspreekbaarheid en dienstbaarheid - in rechtstreeks contact met de bevolking – zijn nog altijd noodzakelijk en waardevol in een democratisch bestel. Om de kloof met de burger te dichten is een constructieve en op vertrouwen gebaseerde dialoog met de bevolking noodzakelijk.

Het is daarom essentieel dat de lokale mandataris gemakkelijk bereikbaar en vlot aanspreekbaar is. Hij/zij moet weten welke de vragen en problemen, de noden en behoeften zijn die leven in de lokale gemeenschap. Die informerende, bemiddelende, ondersteunende en begeleidende functie - die een bij uitstek sociale dimensie vertoont, met name voor de zwaksten en kwetsbaarsten in de samenleving - moet dan ook erkend en positief gewaardeerd worden.

De deontologische code voor lokale mandatarissen bevestigt die erkenning en waardering, maar verbindt er ook een coherent geheel van richtlijnen en principes aan die de mandatarissen in acht zullen nemen bij de uitoefening van hun mandaat en bij hun dienstverlenende activiteiten voor de bevolking. De deontologische code wil bovendien een substantiële bijdrage leveren aan de versterking van de burgerzin, en dit door het verbieden van ongeoorloofde tussenkomsten en uiteenlopende vormen van voorspraak en favoritisme. Die berokkenen grote schade aan het imago en aan de geloofwaardigheid van de politiek en van de instellingen.

Zie ook

Meer info

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
deontologische code voor lokale mandatarissen89.22 KB