DIFTAR-afvalgegevens online raadplegen

Elke inwoner van Westerlo geeft jaarlijks gemiddeld 66 kilogram huisvuil mee. Doe jij beter? Vergelijk je afvalgegevens met die van een gemiddeld gezin in de gemeente.

In juni 2013 ontving je van IOK Afvalbeheer een brief met je persoonlijke inloggegevens. Met deze gegevens en het rijksregisternummer van het gezinshoofd, kan je je registreren op www.mijndiftar.be.

Welke gegevens kan je bekijken?

Je krijgt een overzicht van je containers en van de voorbije ophalingen, van het aantal kilo’s dat je meegaf, van het saldo van je DIFTAR-rekening, van je afvalevolutie en van je persoonlijke gegevens.

Bijkomende voordelen

Na je registratie geniet je van bijkomende voordelen. Zo kan IOK Afvalbeheer je verwittigen bij wijzigingen met de afvalinzameling bijvoorbeeld bij winterweer en krijg je tips om minder huisvuil en GFT te bekomen. Via mail krijg je onmiddellijk de juiste informatie.

DIFTAR

DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een burger aanbiedt, hoe hoger de rekening zal zijn. Recycleren en een betere afvalscheiding zorgen voor minder huisafval en een lagere afvalfactuur.

Meer info

IOK Afvalbeheer
DIFTAR-informatielijn 0800 97 687 (gratis)

www.mijndiftar.be