DIFTAR en verhuizen

De GFT-container en de grijze restafvalcontainer horen bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres maar laat ze staan. Op het moment dat je je verhuis meldt bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis (via het afmeldformulier) worden je containers geblokkeerd.

  • Als je verhuist naar een andere gemeente wordt het resterende saldo teruggestort op jouw rekening.
  • Als je naar een ander adres in de gemeente verhuist, wordt je betaalde voorschotbedrag verder gebruikt op je nieuwe adres.
  • Als de nieuwe inwoners op je vorige adres ingeschreven zijn, worden zij de nieuwe referentiepersonen van de afvalcontainers.

Zie ook...

Meer info

DIFTAR-informatielijn
0800 97 687 op weekdagen van 8.30 tot 17 uur

www.diftar-iok.be