DIFTAR in de praktijk

In 2009 stapte Westerlo over op het Diftarsysteem voor de ophaling van restafval en GFT. Diftar is een systeem voor de ophaling van huisvuil waarbij het restafval en het GFT-afval dat je aanbiedt gewogen worden. Dat gebeurt met een gegevens-chip in je vuilnisbak.

Diftar

Per maand betaal je 3 euro als vaste kost voor de afvalophaling. Daarvoor krijg je een restafvalcontainer en wordt je afval (restafval, pmd, papier en karton) opgehaald. Restafval meegeven met de ophaaldienst kost 0,22 euro per kilo. Wil je een GFT-container? Die kost 1,50 euro extra per maand GFT-alval meegeven met de ophaaldienst kost 0,12 euro per kilo. De tarieven werden eind 2013 aangepast.

Om te weten hoeveel afval je precies meegeeft, wegen we het restafval en GFT bij de ophaling. Wegen is alleen mogelijk met een afvalcontainer die voorzien is vaneen gegevens-chip. Elk gezin in onze gemeente heeft een grijze container gekregen voor het restafval en indien gewenst ook een groene container voor GFT. In elke container zit een gegevens-chip. Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na lediging gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend! Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus NIET aangerekend.

In de chip worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • adresgegevens
  • containertype (restafval of GFT) en containergrootte
  • unieke code en unieke containernummer
  • gegevens van de laatste 30 ledigingen (datum + gewicht)

Die gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude altijd uitgesloten is. De afrekening gebeurt op basis van die gegevens. Een overzicht hiervan vind je op elke nieuwe betalingsuitnodiging.

Nieuw in Westerlo?

Bij je inschrijving in de gemeente op de dienst burgerzaken krijg je een formulier. Met dat formulier regel je je afvalophaling.

In een aantal gevallen kan je een toelage krijgen. Die bedraagt 20 euro per kind tot 3 jaar, 30 euro voor personen die een medische reden kunnen aanvoeren (stomapati├źnten, nierdialyse thuis,...) en 40 euro voor onthaalouders. Scholen krijgen een toelage van 0,50 euro per leerling. Parochiezalen en verenigingen krijgen de kosten van de containers (24 en 12 euro) terugbetaald.

Wanneer zijn de huis-aan-huis ophalingen? Check de ophaalkalender die je bij het onthaal op het gemeentehuis kan krijgen of op www.iok.be > IOK afvalbeheer > raadpleeg de ophaalkalender

Zie ook...

Meer info

DIFTAR-informatielijn
0800 97 687 op weekdagen van 8.30 tot 17 uur

www.diftar-iok.be