DIFTAR tarieven

Eerste betalingsuitnodiging: voorschot

Elk nieuw aansluitpunt krijgt een uitnodiging voor het betalen van een voorschot. Je moet dat voorschot storten op de DIFTAR-rekening van de gemeente. De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 50 euro.

Maandelijkse vaste kost

Alle belastingplichtigen zijn een vast bedrag verschuldigd voor:

  • het gebruik van de restafvalcontainer
  • de gescheiden ophaling aan huis van PMD en van papier en karton en de verwerking en recyclage ervan
  • de toegang tot het containerpark

Die vaste kost per aansluitingspunt bedraagt 3 euro per maand.  Voor het gebruik van een groene GFT-container betaal je een bijkomende belasting van 1,50 euro per maand. Voor een tweede GFT-container betaal je bijkomend 1 euro per maand. Er bestaat geen bijkomende huisvuilbelasting meer in de gemeente.

Tarief per kilogram

  • restafval: 0,22 euro per kilogram
  • GFT: 0,12 euro per kilogram

Bij elke lediging van jouw container wordt een bedrag van jouw saldo afgehouden: het tarief per kilogram X het aantal aangeboden kilo’s. Het aantal gewogen kilo’s wordt afgerond naar een volledige of een halve kilo. Per aansluitpunt ontstaat zo individueel een overzicht van de aangeboden kilo’s afval.

Drempelbedrag

Zodra je saldo onder het drempelbedrag van 10 euro komt, krijg je een nieuwe betalingsuitnodiging. Die wordt verstuurd door IOK Afvalbeheer in opdracht van de gemeenteontvanger.

Slimme factuur

Een slimme factuur betekent dat het bedrag van je volgende factuur berekend wordt op basis van je persoonlijke afvalproductie. Op basis van de meegegeven hoeveelheid afval en de jaarlijkse vaste kost wordt een voorschot bepaald. Indien je afvalproductie gelijk blijft, kom je hiermee 1 jaar toe, dat is de slimme factuur.

Zie ook...

Meer info

DIFTAR-informatielijn
0800 97 687 op weekdagen van 8.30 tot 17 uur

www.diftar-iok.be