DIFTAR toelagen

De gemeente geeft een aantal doelgroepen een toelage voor het gebruik van de DIFTAR-huisvuilophaling.

  • Gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar krijgen automatisch een jaarlijkse toelage van 20 euro per kind onder 3 jaar.
  • Als je omwille van medische redenen (incontinentie, thuisdialyse, stomapatiĆ«nt) meer restafval hebt, krijg je een toelage van 30 euro per jaar.
  • Erkende onthaalouders en kinderdagverblijven krijgen een toelage van 40 euro per jaar. 
  • Scholen voor basisonderwijs en middelbaar onderwijs die instappen in het DIFTAR-systeem krijgen jaarlijks een toelage van 0,50 euro per leerling.
  • Parochiezalen en verenigingen met een eigen lokaal die instappen in het DIFTAR-systeem krijgen een toelage van 24 euro (of 60 euro voor een 1100-litercontainer) per jaar.

Zie ook...

Meer info

milieudienst gemeentehuis
milieu@westerlo.be
014 53 91 70