Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

      

      

      

      

      

      

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s, Sustainable Development Goals) zijn een reeks economische, sociale en ecologische doelstellingen. Ze moeten wereldwijd de neuzen in dezelfde richting zetten om op een goede manier om te gaan met uitdagingen zoals armoede, afvalbeheer, gezondheid, onderwijs en energie. De komende 15 jaar moeten ze helpen om op koers richting duurzame ontwikkeling te geraken. De doelstellingen gelden voor iedereen. Voor alle landen van de wereld, maar ook voor elke burger, elke vereniging, elke bedrijf en elke lokale overheid. De SDG's kan je onderverdelen in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ook Westerlo is een deel van die wereld. De SDG's zijn toetsstenen om onze acties aan af te meten!

De Duurzame Ontwikkelingstop van de Verenigde Naties vond plaats van 25 tot 27 september 2015. Op de top legden de staathoofden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vast om tegen 2030 van de wereld een betere, duurzamere en rechtvaardigere plek te maken.

Zie ook

Meer info

Werelddienst gemeentehuis verdieping 1 - Boerenkrijglaan 61 Westerlo
wereld@westerlo.be - 014 53 92 09