Echtscheiding

Een echtscheiding is een ontbinding van een burgerlijk huwelijk. Het is de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt. Meestal regelt men de ontbinding van een huwelijk met een notaris of een advocaat. Zodra het vonnis definitief is, maakt de rechtbank melding van de echtscheiding in de digitale akten van burgerlijke stand. Een echtscheidingsvonnis wordt definitief, met andere woorden heeft kracht van gewijsde, als de voorgeschreven beroepstermijn verstreken is en er tegen het vonnis of arrest geen beroep aangetekend is.

Wanneer is je huwelijk officieel ontbonden?

Sommige menen dat hun huwelijk ontbonden is, wanneer de gerechtelijke overheid de echtscheiding heeft uitgesproken. Dat is echter niet juist. Voor bepaalde instanties is de datum van kracht van gewijsde, met andere woorden de datum waarop de beroepstermijn verstreken is, belangrijk. Het gaat meestal over zaken die op jezelf betrekking hebben, zoals het aangaan van een nieuw huwelijk of het bepalen van de afstamming van een kind. In vele gevallen zal men echter rekening houden met de datum van de overschrijving van het vonnis of het arrest in de registers van de burgerlijke stand.

Moet ik mijn identiteitskaart laten wijzigen?

De dienst burgerlijke stand van de plaats waar je destijds gehuwd bent, verwittigt de dienst burgerzaken over de overschrijving van je echtscheidingsvonnis. Er moeten geen aanpassingen aan je identiteitskaart gebeuren.

Hoe kan ik mijn echtscheiding bewijzen?

Op een bewijs van woonst, afgeleverd door de dienst burgerzaken staat je burgerlijke staat vermeld.

Wat is het verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel en bed en een echtscheiding?

  • Een feitelijke scheiding is het niet meer samenleven van de echtgenoten. Ondanks het feit dat de verplichting tot samenwoonst blijft bestaan, kiezen de huwelijkspartners er voor om op een afzonderlijke adres ingeschreven te worden.
  • Bij een scheiding van tafel en bed, zal een gerechterlijke uitspraak de verplichting tot samenwoning opheffen. Die uitspraak verbreekt de huwelijksbanden niet. 
  • De echtscheiding is de officiĆ«le ontbinding, via gerechterlijke uitspraak, van de huwelijksbanden.

Zie ook...

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37