Erkenning als kiezer als niet-Belg

Voor Belgen geldt de stemplicht, niet-Belgen kunnen zich laten erkennen als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet voor de federale, regionale of provincieraadsverkiezingen.

Voor EU'ers

  • Je kan tot 31 juli 2018 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Dat kan met formulieren die je kan krijgen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis of op www.vlaanderenkiest.be.
  • Je bent ten laatste op 1 augustus 2018 ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Op de dag van de verkiezingen ben je achttien jaar en ben je niet uitgesloten of geschorst van het stemrecht bijvoorbeeld door het plegen van een misdrijf.

Voor niet-EU'ers

  • Je kan tot 31 juli 2018 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Dat kan met formulieren die je kan krijgen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis of op www.vlaanderenkiest.be.
  • Je legt een verklaring af waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring kan je afleggen met een formulier dat je kan krijgen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis of op www.vlaanderenkiest.be.
  • Op het ogenblik van de indiening van de aanvraag is je wettelijk verblijf al voor minstens vijf jaar en ononderbroken in BelgiĆ«.
  • Je staat ten laatste op 1 augustus 2018 ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister (niet in het wachtregister).
  • Op de dag van de verkiezingen ben je achttien jaar en ben je niet uitgesloten of geschorst van het stemrecht bijvoorbeeld door het plegen van een misdrijf.

Hoelang blijft je erkenning als kiezer en is dus je stemplicht geldig? En hoe kan je hier afstand van doen?

Je erkenning als kiezer blijft geldig zolang je voldoet aan de kiesvoorwaarden en/of zolang je niet afziet van je hoedanigheid van kiezer. Eenmaal je erkend bent als kiezer, heb je stemplicht. Je kan afstand doen van je erkenning als kiezer maar dat moet gebeuren buiten de periode van het afsluiting van de kiezerslijsten en de eigenlijke verkiezingen; dus niet tussen 1 augustus en 14 oktober 2018.

Zie ook

Meer info