Erkenning kind

Wanneer een kind in een gezin van een ongehuwd paar geboren wordt, dan staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Daar is steeds toestemming van de moeder voor nodig. Voor die erkenning kan men terecht bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Dat kan voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorte. De gemeente stelt een erkenningsakte op.

Erkenning voor de geboorte

De erkenning van een ongeboren kind kan gebeuren bij elke gemeente en op elk tijdstip voor de geboorte. Er is weliswaar steeds toestemming van de moeder voor nodig. Het kind krijgt bij de geboorte de naam van de vader.

Als je de erkenning van je kind voor de geboorte wil regelen, bied je je bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis aan met:

  • je identiteitskaart
  • een origineel doktersattest met vermelding van de identiteit van de moeder en de vermoedelijke bevallingsdatum
  • voor de erkenning van een ongeboren meerling moet je voor elk kind een origineel doktersattest meenemen met vermelding van het feit dat het om een meerlingenzwangerschap gaat, de identiteit van de moeder en vermoedelijke bevalingsdatum

Erkenning bij het opmaken van de geboorteakte

Als een kind wordt erkend bij het opmaken van de geboorteakte, is ook de toestemming van de moeder nodig. Dat wil zeggen dat beide ouders samen de aangifte van de geboorte doen. De verklaring van de erkenning wordt in de geboorteakte ingeschreven. Het kind krijgt de naam van de vader.

Meenemen

  • een getuigschrift van geboorte, opgesteld door de dokter of de vroedvrouw
  • jullie identiteitskaarten

Erkenning na het opmaken van de geboorteakte

Na het opmaken van de geboorteakte kan de erkenningsakte opgemaakt worden met of zonder naamsverandering. De ouders kunnen dus beslissen om de familienaam van de moeder te behouden. Wanneer men achteraf toch zou beslissen dat het kind de naam van de vader moet dragen, kan zo'n verklaring slechts afgelegd worden binnen een termijn van 1 jaar nadat de erkenningsakte opgemaakt is. Vanaf het moment dat het kind 12 jaar is, moet het zelf toestemmen in de erkenning en de naamswijziging.

meenemen

  • afschrift van de geboorteakte
  • jullie identiteitskaarten

Zie ook

meer info...

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37