Geboorteaangifte

Waar geef je je kindje aan?

De aangifte gebeurt bij de gemeente waar het kind geboren is. Voor kinderen uit Westerlo is dat meestal niet in Westerlo zelf, maar in het administratief centrum van bijvoorbeeld Herentals of Geel...

Wanneer geef je je kindje aan?

Je kan de geboorte van je kind aangeven tot vijftien dagen na de bevalling. Wanneer de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Wie moet de aangifte regelen?

De aangifte gebeurt in principe door de wettige ouders: moeder en/of vader.

De vader kan zijn kind alleen aangeven:

  • als hij gehuwd is met de moeder van het kind
  • als hij het kind al voor de geboorte erkende

Wat moet je doen als een van de ouders of beiden niet de Belgische nationaliteit hebben?

Het is de wetgeving van het land van herkomst die bepalend is voor:

  • het bepalen van de afstamming
  • het geven van de familienaam en de voornaam van het kind
  • het bepalen van de nationaliteit van het kind

Welke documenten moet je bij de aangifte voorleggen?

Als het kind in Westerlo geboren is, breng je volgende documenten mee:

  • een getuigschrift van geboorte opgesteld door de dokter of door de vroedvrouw
  • de identiteitskaart van de aangever(s)
  • eventueel het trouwboekje van de ouders
  • eventueel het attest van de erkenning voor de geboorte

Op welke manier wordt je kindje in je gezin ingeschreven?

De dienst burgerzaken van de gemeente waar je kind aangegeven is, bezorgt de nodige documenten aan de dienst burgerzaken van Westerlo. Deze laatste dienst bezorgt je dan het kinderpasje en documenten over de inentingen tegen polio.

Zie ook

Meer info...

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37