Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn verslag

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn komen maandelijks samen in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering start om 20 uur met de gemeenteraad, aansluitend komt de raad voor maatschappelijk welzijn aan bod. Tijdens de open zitting is iedereen welkom. Als er over personen gepraat wordt, vergadert men meestal achter gesloten deuren.

Op deze pagina vind je de volledige verslagen van de gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn. Er is ook een audioverslag, dat vind je op een andere webpagina.

Verslagen gemeenteraad van 2018

Verslagen gemeenteraad 2017

Verslagen gemeenteraad 2016

Verslagen gemeenteraad 2015

Verslagen gemeenteraad 2014

Verslagen gemeenteraad 2013

Verslagen gemeenteraad 2012

Verslagen gemeenteraad 2011

Verslagen gemeenteraad 2010

Verslagen gemeenteraad 2009

Verslagen gemeenteraad 2008

Verslagen van gemeenteraden van 2007 en vroeger kan je opvragen via het e-loket openbaarheid van bestuur.

Zie ook