Gemeenteraad huishoudelijk reglement

Bij het begin van de legislatuur stelt de gemeenteraad een huishoudelijk reglement op. In dat document is de werking van de gemeenteraad beschreven. Op 22 april 2013 keurde de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement?

 • Definities wettelijke termijnen
 • Bijeenroeping gemeenteraad
 • Openbare of besloten vergaderingen
 • Informatie voor raadsleden en publiek
 • Quorum
 • Wijze van vergaderen
 • Wijze van stemmen
 • Notulen
 • Fracties
 • Raadscommissies
 • Vergoedingen raadsleden
 • Verzoekschriften aan gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester, algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt

Zie ook

Meer info

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
huishoudelijk reglement gemeenteraad140.29 KB