Gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, financiën en infrastructuurwerken

De gemeenteraad heeft een gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, financiën en infrastructuurwerken. De gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het gemeentelijke beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente en bespreekt in detail de agendapunten over financiën en infrastructuurwerken.

De gemeenteraadscommissie is opgericht door de gemeenteraad op 23 april 2013. De leden zijn gemeenteraadsleden Winny Van Calster (CD&V), Jan Michiels (CD&V), Marjan De Groot (CD&V), René Verachtert (CD&V), Frank Verlooy (CD&V), Jef Van den Eynde (N-VA), Patrick Van Schoubroek (N-VA), Brigitte Helsen (N-VA) en Frans De Cock (VLD-sp.a-PositiefW). Rita Moons (Groen) is lid met raadgevende stem. Brigitte Helsen is voorzitter van de gemeenteraadscommisie.

De agenda van de gemeenteraadscommissie wordt aangekondigd via www.westerlo.be. De zittingen zijn openbaar.

Zie ook

Meer info