Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Jo Vankrunkelsven staat aan het hoofd van de gemeentelijke administratie. Hij neemt deel aan de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Samen met zijn secretariaat maakt hij het verslag op van de beraadslagingen en de besluiten. Jo Vankrunkelsven is in dienst sinds 1 september 2012.

Naast secretaris van de gemeente is Jo Vankrunkelsven ook secretaris van het OCMW

De vorige gemeentesecretaris Leon Gielis ging met pensioen op 1 februari 2013.

Zie ook

Meer info

secretaris gemeente en OCMW Jo Vankrunkelsven
jo.vankrunkelsven@westerlo.be
014 53 91 21